Tuân thủ các chính sách về môi trường của nhà nước.

Nói không với thực phẩm bẩn.

Sử dụng gas, điện, nước hợp lý và tiết kiệm để góp phần vào bảo vệ môi trường sống.

Xử lý rác thải, nước thải theo quy trình khép kín tránh gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.