Quản lý tốt thực phẩm đầu vào:

Có hợp đồng với tất cả các nhà cung cấp thực phẩm;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với hàng hóa của Nhà cung cấp;

Giấy và dấu kiểm dịch hàng ngày, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tuyệt đối tuân thủ các quy định về nhiệt độ bảo quản đối với các loại thực phẩm khác nhau theo quy định về nhiệt độ bảo quản thực phẩm;

Đảm bảo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, phân biệt riêng rẽ về vị trí, dụng cụ sử dụng và người thực hiện: nhận thực phẩm > sơ chế > chế biến > lưu mẫu > chia thức ăn > phục vụ > dọn rửa, vệ sinh sạch sẽ > xử lý rác;

Luôn giữ tác phong nhanh nhẹn, niềm nở, ân cần, lắng nghe và trả lời đầy đủ những thắc mắc của khách hàng. Trong trường hợp không xử lý được, phải lập tức báo cáo cho Quản lý để giải quyết;

Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: “ 24h/24h luôn luôn vệ sinh sạch sẽ và an toàn thực phẩm”;

Toàn bộ nhân viên phục vụ trong bếp phải có phiếu khám bệnh định kỳ (6 tháng/lần)

Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc VSATTP (Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm) của Bộ Y tế.

Thực hiện thường xuyên 5S để sạch hơn, đẹp hơn và năng suất cao hơn