ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh của nhà nước. Có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh công bằng và cạnh tranh lành mạnh.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Đem tới cho khách hàng đúng những gì đã cam kết. Với tinh thần hợp tác chân thật, tận tâm nhằm gắn kết dài lâu. Tuân thủ đúng những gì đã cam kết trong hợp đồng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

Xây dựng môi trường làm việc tốt, tôn trọng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.Có các chính sách chăm lo đời sống nhân viên để nhân viên xem công ty là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhân viên là tài sản quý nhất của công ty.